07 април 2016

Скала с трапецовидни ниши при Врело/Кос


Тази голяма скала с множество източнородопски трапецовидни скални ниши се намира до махала Зимовник на село Врело; наблизо е и село Кос.

 Западната повърхност на скалата - по нея има най-много ниши.


  Същата скала от югоизток - виждат се две групи по две трапецовидни ниши.

На юг гледат три трапецовидни ниши. Скалата, погледната от изток.

 А сега - за разрушенията. Имам сведения, че допреди 2-3 години около скалата е имало гора; само върхът се подавал над дърветата. Оттогава вероятно един човек - единственият жител на махала Зимовник сам копае и кърти скалата с голям чук, клинове и пр. Търси злато вътре в скалата. Гората наоколо някъде е сечена, но в повечето случаи дърветата са смазани от големи откъртени скални късове.

 Ето как е окъртена горната повърхност на скалата.

 Горе на скалата лежат тези два надгробни паметника - вероятно гробовете са разкопани.

 Изкопи точно до горната повърхност на скалата с ниши.


 Разрушения. Колко ли й остава на скалата?


 Скалата с ниши, погледната от запад.


Долу вдясно - село Кос. Горе вляво - скалата с трапецовидни ниши.

На картата скалата с трапецовидни ниши е означена с червено кръгче. GPS координати: N 41.531509; Е 25.529104.

27 март 2016

20 март 2016

Трапецовидни ниши над Снежинка и Ридово


Над селата Снежинка и Ридово, близо една до друга има две скали с трапецовидни ниши.

 По първата скала има 3 трапецовидни ниши.Трудно е да се снимат двете скали заедно, макар, че са близо една до друга.

 По втората скала има две ниши.


По върха на скалите са издялани басейнчета. 

Вероятно мястото продължава да се смята за свещено и лековито - под втората скала са оставени дрехи.

GPS координати на скалата с три ниши: N 41.67241; E 25.28498.

Намерено благодарение  на Антон Христов
20.03.2016

09 март 2016

Трапецовидна ниша при Кралево


Странната трапецовидна ниша при село Кралево (Хасковска област) - плитка, недодялана и, ако се изключат невероятните тръни, в които е потънала - достъпна. Поставих джобно ножче за мащаб.

 Скалата с нишата.

Има твърдения, че тази дупка в съседство е гробница. 

 Под скалите има чешма.

На картата скалата с нишата е означена с жълто кръгче. GPS координати: N 41.77885; E 25.68892.