16 януари 2017

Още от Димотика


Една много прилична трапецовидна ниша.


Нетрапецовидни ниши.

Ред ниши долу в ниското.Още ниши, които много наподобяват трапецовидните.


Следва Димотишкият Перперикон.

Скални "халки".

"Пентазононът" отвън и отвътре.


В дъното - Оруч паша хамам.
06 януари 2017

Трапецовидни ниши в ДимотикаНа хълма  с Димотишката крепост, разположен в западната част на Димотика има множество ниши, някои от които много приличат на източнородопските. Трапецовидната ниша на горните снимки например,  изглежда съвсем като източнородопските: дълбана отгоре-надолу, с дъговидно извита задна стена и странични стени, които навътре хлътват, правейки задната повърхност на нишата по-широка от отвора й. То, няма и нищо изненадващо, тъй като според Уикипедия: Източната граница на планината е на гръцка територия и е много неопределена. Като цяло тя следи крайните източни ниски разклонения, които почти стигат до долината на най-долното течение на река Марица. Т.е. нишите са си направо източнородопски. Освен това, на много километри на запад от Димотика няма скали.

Скалата в Димотика е доста мека.
В средната ниша има кибрит за мащаб.На върха на скалата - картечно гнездо.                                                                                                                           27 декември 2016